Vaivaisenluu

Torstai 29.10.2015 klo 7:18 - jt, Joni Nieminen, FootCare®

iStock_000028048806_Large.jpgMoni tietää mikä on vaivaisenluu, sillä se on vaiva, joka haittaa hyvin yleisesti ihmisten arkielämää. Vaivaisenluu tarkoittaa isovarpaan pään kääntymistä sisäänpäin kohti muita varpaita. Samalla isovarpaan sivulle alkaa yleensä muodostua luinen kyhmy. Naisilla vaivaisenluu yleensä yhdistetään liian pieniin ja korkeakorkoisiin kenkiin. Vaivaisenluuta esiintyy myös miehillä, mutta huomattavasti vähemmän, kuin naisilla. Kengät eivät varsinaisesti aiheuta vaivaisenluuta, mutta niiden merkitystä ei voi unohtaa. Liian kapeat kengät voivat ylläpitää ongelmaa ja hangata luista kyhmyä, jolloin kyhmy kasvaa isommaksi.

Vaivaisenluun kehittyminen

Pääsääntöisesti vaivaisenluun aiheuttaa jalkaterän virheellinen toiminta. Nguyen ym. havaitsivat, että vaivaisenluun etiologia voisi olla erilainen miehillä ja naisilla. Heidän tutkimuksensa tulokset osoittavat, että naisilla vaivaisenluun riskitekijöitä ovat korkea painoindeksi(BMI) ja korkeakorkoisten kenkien käyttö 20–64 vuotiaana. Miehillä puolestaan vaivaisenluun riskitekijöitä ovat korkea painoindeksi ja pronatoiva jalkaterä. Näiden lisäksi vaivaisenluun riskitekijöiksi on muissa tutkimuksissa löydetty mm. sukurasite, ikä ja rakenteelliset ominaisuudet kuten esimerkiksi metatarsaaliluun pituus, metatarsaaliluunpään muoto sekä yliliikkuva ensimmäinen säde.

Tutkimustuloksia

Tutkimukset osoittavat, että vaivaisenluun yhteydessä on yleensä epätasapainoa isovarpaan loitontajan ja lähentäjän suhteen. Lihasten epätasapaino saattaa kuitenkin olla joko syy tai seuraus, jota tutkijat eivät ole vielä saaneet selville. Glasoe ym. kehittivät hypoteettisen biomekaanisen mallin vaivaisenluun syntymisestä. Heidän mukaansa mediaalisen pitkittäisen kaaren romahtaminen kuormituksessa muuttaa I. metarsaaliluun liikeakselia, mikä ahtauttaa nivelen liikettä ja isovarvas alkaa kääntyä adduktioon ja tästä syntyy vaivaisenluu. Glasoen ym. hypoteettinen biomekaaninen selitys vaivaisenluun synnylle on varsin järkevä ja sen avulla terapeutit voivat kehittää vaivaisenluun hoitoa ja ennaltaehkäisyä. 

Hoito

Vaivaisenluu voi aiheuttaa kipua ja toiminnallista haittaa sekä hankaloittaa sopivien kenkien hankkimista. Vaivaisenluun kulma on verrannollinen sen tuottamaan kipuun ja haittaan, joten vaivaisenluun etenemistä tulee ehkäistä joko konservatiivisesti tai vaikeimmissa tapauksissa jopa kirurgisesti. Vaivaisenluun konservatiivinen hoito sisältää tilanteesta riippuen mm. yksilölliset tukipohjalliset, yksilölliset varvasortoosit, teippausta, mobilisaatiota, kenkäohjausta ja toiminnallisia harjoitteita. Konservatiivisen hoidon tavoitteena on lievittää kipua, korjata toimintahäiriötä ja virheasentoa. Konservatiivinen hoito on aina ensisijainen hoitovaihtoehto hoidettaessa vaivaisenluuta.

Lähteet

Arinci, Incel N. – Genç, H. – Erdem, HR. – Yorgancioglu, ZR. 2003. Muscle imbalance in hallux valgus: an electromyographic study. American Journal of Physical Medicine & Rehabilitation 82(5): 345–349. 

Bayar, Banu – Erel, Suat – Simsek, Ibrahim Engin – Sümer, Erkan – Bayar, Kilichan 2011. The effects of taping and foot exercises on patients with hallux valgus: a preliminary study. Turkish Journal of Medicine Science 41(3): 403–409.

Glasoe, Ward M. – Nuckley, David J. – Ludewig, Paula M. 2010. Hallux Valgus and the First Metatarsal Arch Segment: A Theoretical Biomechanical Perspective. Physical Therapy 90: 110–120.

Klemola, Tero 2011. Vaivaisenluu – monta tapaa hoitaa. Duodecim 127: 1709–1718.

Menz, Hylton B. – Roddy, Edward – Thomas, Elaine – Croft, Peter P. 2011. Impact of Hallux Valgus Severity on General and Foot-Specific Health-Related Quality of Life. Arthritis Care & Research 63(3): 396–404.

Nix, Sheree E. – Vicenzino, Bill T. – Smith, Michelle D. 2012. Foot pain and functional limitation in healthy adults with hallux valgus: a cross-sectional study. BMC Musculoskeletal Disorders 13: 197.

Nguyen, Uyen-Sa – Hillstrom, Howard J. – Li, Wenjun – Dufour, Alyssa B. – Kiel, Douglas P. – Procter-Gray, Elizabeth – Gagnon, Margaret M. – Hannan, Marian T. 2010. Factors Associated with Hallux Valgus in a Population-Based Study of Older Women and Men: the MOBILIZE Boston Study. Osteoarthritis Cartilage 18: 41–46.

Tehraninasr, Ali – Saeedi, Hassan – Forogh, Bijan – Bahramizadeh, Mahmood – Reza Keyhani, Mohammad 2008. Effects of insole with toe-separator and night splint on patients with painful hallux valgus: A comparative study. Prosthetics and Orthotics International 32: 79-83.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: vaivaisenluu, footcare, jalkahoito, pohjalliset, erikoispohjalliset, erikoissandaalit, ortopediset kengät